Uchwały Rady Pedagogicznej Strona początkowa          CBŚ Gniezno          Uciński UZ          vplayer exe          UCH N1          CBF 600 ER6


Tematy MOJA WALKA Z RAKIEM uchwalenie Konstytucji 3 Maja Scenariusz imprezy uchwały walne zebranie wspólników Uchwała nr 64/83 uchwala projekt budżetu państwa uchwała o granicach nieruchomności wspólnej Uchwalenie Konstytucji 3-go Maja obraz uchylenie uchwały i zabezpieczenie powództwa
Newsletter Your E-mail Address:

  Subscribe
  Un-SubscribeLogin here
Uid 
Pwd
            
                     
         

 

Search This Site
two or three keywords

          
Tell a Friend About This Web Site!

Your Email  
Friend's Email
Message

     

                                       

                                                                                                                                     

 
Welcome to ArticleCity.com

MOJA WALKA Z RAKIEM

Temat: Bubel legislacyjny
Minister nie jest ustawodawcą -> ustawy uchwala sejm i ma prawo do tego tylko w zakresie okreslonym przez Konstytucję, a na straży tej zgodności stoi Trybunał Konstytucyjny -> jeśli ustawa narusza postanowienia Konstytucji może być w całości lub części uchylona przez TK.

Zapis ustawy (art 54 ust 2 pkt 1 i 2 ustawy o systemie oświaty) nie nakłada na Radę Rodziców obowiązku redagowania (tworzenia) programu wychowawczego i profilaktycznego -> Rada Rodziców ma jedynie regulamin ten uchwalić w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną

A jeśli Rada Rodziców tego nie zrobi dyrektor szkoły musi taki program wprowadzić sam (w uzgodnieniu z KO) -> wynika z tego, że programy te muszą zostać przygotowane przez szkołę (albo przez Radę Pedagogiczną albo przez dyrektora), ew. mogą być przygotowane przez specjalistyczną firmę i przyjęte przez RP

Oczywiście Rada Rodziców może przed uchwaleniem wprowadzić zmiany do tych programów (które muszą uzyskać akceptację RP), ale jeśli RR nie zamierza niczego zmienić, to dla działalności szkoły nie ma znaczenia czy uchwali te programy czy nie - szkoła i tak będzie je posiadać.

Nie jest to zapewne najszczęśliwsze rozwiązanie ale na pewno nie takie, które nie da się zrealizować lub nakłada na kogokolwiek obowiązek nieodpłatnej pracy.
Źródło: forum.prawnikow.pl/archiwum/viewtopic.php?t=8660Temat: Szkoły: konkursy na dyrektorów?
Witam.
W związku z awarią serwera, spróbuję odtworzyć mój post z ubiegłego tygodnia.
Dotyczył on konkursów na dyrektorów szkół i innych ważnych spraw z prac w R.G.
Wójt rzeczywiście na ostatniej sesji potwierdził, że nie przymierza się do tych konkursów, gdyż po pozytywnych opiniach Rady Rodziców i rad pedagogicznych
nie ma zastrzeżeń do prac dyrektorów, a odmienne zdanie radnych m.inn. K. Rudziksa, M. Olczaka, moje czy B. Grabarz raczej nie wpłyną na jego decyzje.
Radnym chodziło o to, by jasna i przejrzysta procedura wyboru dyrektora przyczyniła się raczej do tego, aby nawet ci sami dyrektorzy wykazali się inicjatywą, dobrymi pomysłami, czy programami i żeby nikt nikomu nie zarzucał że coś dzieje się poza społeczeństwem. Wg mnie nieprawdą jest,że nieraz negatywne opinie na tym forum to rzadkość i piszą tutaj tylko sfrustrowani, anonimowi ludzie. To tyle w tym temacie.
Sprawa druga, b. ważna to uchwalenie Planu Odnowy Wsi Kotowice. Taku sam Plan
będzie miała również święta Katarzyna.
Radni na sesji zdjęli z porządku obrad projekty uchwał dot. planu zagosp. przestrzennego wsi św.Katarzyna i Prawocin w kwestii linii elektroenergetycznej 400 kv. Ja osobiście miałam wątpliwości, co do zgodności tych planów ze Studium Uwarunkowań i kierunków zagospod. przestrzennego gminy.
W proponowanych uchwałach pojawia się nowe określenie: linia dwutorowa, dwunapięciowa 400/110 kv i to jeszcze z możliwością modernizacji. Natomiast zarówno w Studium, jak i w Strategii Rozwoju Województwa Doln. do 2020 r. jest określenie linia elektroenergetyczna 400 kv.
To tyle z najważniejszych spraw.
E. Rzewuska
Źródło: forum.siechnice.pl/viewtopic.php?t=1374


Temat: [Press] Bunt w szkole - "Uderzenie to nie pobicie"
>[color=blue]
> jak nie przywalisz rozga to czujesz sie bezradny ?
>[/color]


To nie jest tak, ze trzeba "przywalic rozga".
Problem naszej szkoly (nie jedyny oczywiscie) wiaze sie z tym, ze za
stwierdzeniem pewnych dysfunkcji ida same prawa.
Przyklad:
Jakie jest oszacowanie procentowego udzialu dyslektykow w populacji?
Kilka procent.
Ilu uczniow ma zaswiadczenia o dysleksji?
Zalezy od szkoly. Kiedys czytalem o jakiejs w Trojmiescie, gdzie bylo to
ca. 40%. Zwykle oscyluje w okolicach 20%.
Dlaczego?
Ma daje uprawnienia do ulatwien, ktore nie sa jawnie wypisywane na
dokumentach, ktore zostaly przy ich pomocy uzyskane (oceny, egzaminy).
Pytanie zlosliwe. Ilu studentow tlumaczy sie przed wykladowcami dysleksja?

Jesli chodzi o ADHD. Prosze bardzo, jest taka choroba.
Ale powiedzmy sobie jasno, jest to choroba psychiczna, ktora
moze doprowadzic do tego, ze osoba chora jest niebezpieczna dla
otoczenia. Dziecko chore na taka chorobe mogloby zostac przyjete
do szkoly warunkowo. W razie wystapienia klopotow moca np. uchwaly
Rady Pedagogicznej jest przenoszone do szkoly specjalnej.
Takie szkoly sa, ale paranoja naszego systemu polega na tym, ze
one wybieraja sobie uczniow (o wymaganej zgodzie rodzicow juz nie
wspomne), a osobnika z takiej szkoly wyrzuconego ma _obowiazek_
przyjac szkola rejonowa. Moze wtedy rodzic nie pisalby "to wina szkoly",
ale pomyslalby, jak trzeba zajac sie wlasnym dzieckiem.

TMG

Źródło: wirtualna.warszawa.pl/forum/showthread.php?t=35914


Temat: matura 2006

Mtom 4 września piszesz że Giertych nie podpisze amenstii, 5 września że podpisał...., Ty wiesz co piszesz?? Prostuję nasze forumowe Radio Erewań. Nie 5 września, a 8 września. Nie ja piszę, a prasa pisze... :D :D :D

Co sądzicie o powyższym punkcie rozporządzenia, które podpisał Roman?

7. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukoczeniu szkoły przez ucznia, któremu w
danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocen klasyfikacyjną z zachowania.
8. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocen klasyfikacyjną z zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=61994


Temat: Minister edukacji...
Dropsiak, może on mnie po prostu lubi?
Z tym usunięciem ze szkoły znalazłem coś takiego w pierwszym lepszym statucie:

2. Dyrektor szkoły może skreślić ucznia z listy uczniów na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej w następujących przypadkach:
1) za stosownie przemocy fizycznej wobec innych,
2) za nadmierną nieusprawiedliwioną nieobecność na zajęciach szkolnych (10 dni w semestrze, 50 godzin lekcyjnych, 50% opuszczonych godzin z jednego przedmiotu- nie usprawiedliwionych),
3) jeśli po raz drugi nie otrzyma promocji do klasy następnej,
4) jeśli dwukrotnie otrzyma ocenę nieodpowiednią z zachowania w kolejno następujących semestrach,
5) za udokumentowane przez organa ścigania poważne naruszenie praw i norm współżycia społecznego w środowisku,
6) za wnoszenie i picie alkoholu, wnoszenie i oferowanie używek i narkotyków jest usuwany bez ostrzeżenia,
7) za wnoszenie do szkoły petard, gazów łzawiących, ostrych narzędzi i innych materiałów i przedmiotów zagrażających życiu i zdrowiu.

Dotyczy to oczywiście szkoły średniej. Szkoda, że nasz dzielny adwersarz nie zaznaczył na wstępie dyskusji, że chodzi mu tylko o szkołę podstawową (trudno zresztą, żeby usuwać drugoklasistę za ćpanie czy pobicie nauczyciela).
A to, że tnie posty, gdzie udowadniam stawianą przez siebie tezę, to... zdarza się. Podwójna moralność polega na tym, że zarzuca mi to co sam czyni. :D

Zastanawiam się czy jednym z najważniejszych punktów reformy Giertycha nie powinno być krzewienie uniwersalnych wartości takich jak: uczciwość, poszanowanie czyjejś pracy, negacja donosicielstwa, aby kolejne pokolenie było lepsze?
Źródło: betaforum.muratordom.pl/showthread.php?t=57456


Temat: Szkoła Podstawowa Nr 10
Adres: 35 - 041 Rzeszów, ul. Dominikańska 4
Telefon: (0 17) 85 49 373
Fax: (0 17) 85 49 694
Strona WWW: http://www.sp10.rzeszow.ids.pl
E-Mail: sp10rze@ids.pl
Godziny pracy: 6.30 - 16.00


DyrektorImię i nazwisko: Artur de Sternberg Stojałowski
Siedziba: 35 - 041 Rzeszów, ul. Dominikańska 4
Telefon: (0 17) 85 49 373
E-Mail: arturst@ids.pl
Kompetencje: - Kierowanie działalnością szkoły i reprezentowanie jej na zewnątrz
Sprawowanie nadzoru pedagogicznego
- Realizacja uchwał Rady Pedagogicznej
- Zarządzanie budżetem szkoły
- Zatrudnianie i zwalnianie pracowników, wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych
- Przewodniczenia Radzie Pedagogicznej
- Pełnienie roli przedstawiciela administracji publicznej
- Sprawowanie opieki nad uczniami

Zgodnie z Kartą Nauczyciela dyrektor to kierownik zakładu pracy:
- jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły
- odpowiada za poziom dydaktyczny i wychowawczy placówki
- zobligowany jest do tworzenia warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów i wychowanków oraz zapewnienia pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i doskonaleniu zawodowym
- zapewnia w miarę możliwości odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo - wychowawczych szkoły

Godziny pracy: 8.00 - 14.30
Źródło: forum.rzeszow.pl/showthread.php?t=239


Temat: Bezprawnie wyrzucony ze szkoły publicznej

  Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty


Art. 41. 1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy szkoły lub placówki po zaopiniowaniu przez radę szkoły lub placówki;
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole lub placówce, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę szkoły lub placówki;
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki;
5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów.

2. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy szkoły lub placówki, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
2) projekt planu finansowego szkoły lub placówki;
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
4) propozycje dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Możesz się powołać na to, że decyzja nie była podjeta przez radę pedagogiczną ( jeżeli tak było ).
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=33701


Temat: Skreślenie z listy uczniów osobę niepełnoletn
Prawa i obowiązki uczniów, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły, określa statut szkoły. Trzeba zatem do niego zajrzeć.
Skreślenie z listy uczniów następuje w drodze decyzji administracyjnej dyrektora szkoły, na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego (art. 39 ust. 2 ustawy o systemie oświaty).
Od decyzji można się odwołać do organu wyższego stopnia - czyli w tym przypadku do kuratora oświaty (art. 31 pkt 5 ustawy o systemie oświaty).
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=531


Temat: Do nauczycieli i ludzi siedzących w tematach szkoły. ;)
Dot.: Do nauczycieli i ludzi siedzących w tematach szkoły. ;)
  U mnie w podstawówce też było kilku takich gagatków, którzy pierwszej klasy nie stłukli.. :cojest:

Nie jestem pewna, ale wydaje mi się, że decyzję o zostawieniu dziecka w tej samej klasie zgłasza nauczyciel. Być może potem ta decyzja jest rozpatrywana na radzie pedagogicznej, albo ostateczne zdanie ma dyrektor szkoły? Chociaż bardziej skłaniałabym się do rady.

Edit: I chyba mam rację. Przejrzałam kilka przykładowych statutów szkół. I wszędzie jest napisane, że taką decyzję podejmuje rada pedagogiczna. Np.
Cytat:
74. Decyzję o pozostawieniu ucznia kl. I - III w tej samej klasie podejmuje rada pedagogiczna w formie uchwały bez względu na postawę rodziców. Uchwała rady pedagogicznej jest ostateczna. źródło: http://osiemnastka.civ.pl/wso.pdf
Źródło: wizaz.pl/forum/showthread.php?t=190229 

 


Copyright 2001-2099 - MOJA WALKA Z RAKIEM